Menu:

Bygg dine sider


Du har nå så mye kunnskap om websider at du kan begynne å bygge et helt nettsted.

I dette kapittelet i Web For Alle skal vi snakke om to forskjellige ting: Websidene dine som helhet, og hver enkelt side. For enkelhets skyld bruker vi i dette kapittelet ordet "nettsted" for websidene som helhet, og ordet "webside" om en enkelt side. (Ellers i Web For Alle, og også i dagligtale, så benyttes ordet "webside" både om en enkelt side og om et helt nettsted. Vi gjør et unntak i dette kapittelet.)

Nettsted og websider

Det er altså slik at et nettsted består av flere websider, slik figuren under viser:

Som du kanskje husker fra tidligere, så er hver enkelt webside på nettstedet en egen HTML-fil.

I tillegg til HTML-filene er det også to andre elementer som inngår i nettstedet: Bildefilene som benyttes, og stilsettet (= CSS-filen).

Når du lager et nettsted bør du alltid for enkelhets skyld legge bildene i en felles mappe. (Denne mappen kan hete "bilder", "images" eller lignende.)

Hele nettstedet ditt inneholder da følgende:

Hvis du har valgt en standardmal, kan det hende at det allerede ligger en mappe til bilder her. I så fall kan du godt putte også dine bilder i den samme mappen, eller du kan eventuelt bruke mer enn en bildemappe.

Lag en "speiling"

Når du skal bygge opp nettstedet ditt, arbeider du først på din egen maskin, og filene legges så på web når nettstedet er ferdig. Både for at det å legge filene på web skal bli så enkelt som mulig, og for å sikre at nettstedet fungerer riktig på web, bør du lage en mappe på din egen PC som inneholder alle filer som har med nettstedet å gjøre.

Denne mappen både kan og bør inneholde undermappe(r) igjen, for eksempel undermappen for bilder:

En slik mappe kalles også en "speiling" av websiden din, fordi innholdet i denne mappen er identisk med det innholdet du har på nettstedet ditt som ligger ute på nettet. Mappen "speiler" altså nettstedet.

Det er imidlertid viktig å huske at dersom du gjør endringer i "speilmappen" på din PC, så vil ikke disse endringene synes på nett før du har lagt de nye versjonene av filene opp på nettet. Dette gjør også at du kan jobbe trygt med å prøve ut endringer og oppdateringer uten at de synes på nett.

Ekspert-tips:

Hvis du skulle komme til å gjøre noen endinger som ødelegger sidene du har bygget opp på din maskin, så fungerer også det faktiske nettstedet ditt på web som en sikkerhetskopi. Du kan da laste ned de opprinnelige sidene fra webserveren, og gjenopprette "speilet".

Når du skal forandre sidene på web, forandrer du altså først sidene på din egen maskin, og legger så de endrede filene opp på web. Brukerne ser bare det som ligger på web, ikke det som kun ligger på din maskin.

Jobbe med flere filer

Et nettsted består av flere websider, altså flere forskjellige HTML-filer. Når man bygger et nettsted, oppretter man flere forskjellige HTML-sider, og lenker dem sammen med lenker.

Når du skal lage slike lenker i First Page 2006, lager du ikke lenker til eksterne webadresser, men kun til forskjellige filer. For at nettstedet skal fungere på web, må altså filene ligge i samme mappe-forhold til hverandre på webserver som de gjør på din PC.

Dette høres kanskje litt vanskelig ut, men det er egentlig veldig enkelt. First Page 2006 sørger nemlig for at dette blir riktig så lenge du bruker et "speil", slik at alle filene du trenger ligger inne i den samme hovedmappen.

Slik gjør du:

1. Klikk på Anchor-knappen for å sette inn en lenke.

2. Klikk nå på mappe-ikonet:

3. Velg den filen du vil lage en lenke til, og klikk "Åpne".

4. Husk å skrive en tekst før </A>-koden, slik at lenken blir aktiv.

Under ser du et konkret eksempel på hvordan slik kode typisk ser ut. (Eksempelet er fra Web For Alle-siden.)

I eksempelet over benyttes også en annen kode; koden <UL> og <LI>. Disse kodene brukes ofte i stilsett for å lage menyer. <UL> står for "unordered list", og <LI> for "list item". <UL> angir at dette er en opplisting, og <LI> angir hver enkelt punkt. Du kan benytte den samme koden for å lage kulepunkt-lister i teksten. Her angir imidlertid <LI>-koden at det er snakk om et nytt menypunkt.

Oppgave:

Lag flere sider og prøv ut å lage lenker mellom dem. Prøv ut både menylenker og tekstlenker. (Fremgangsmåten for å lage disse er helt lik. Forskjellene er bare hvor i teksten linkene er plassert, og hvordan CSS-filen bestemmer at de skal se ut.)

Ekspert-tips: Lag ryddig kode

I First Page 2006 så kommer ikke teksten ned på neste linje automatisk når du skriver lenger enn det skjermvinduet er bredt til. Hvis du ønsker at koden skal komme ned på neste linje, må du taste "enter" på tastaturet. (Dette gir ikke ny linje i nettleser-visning, bare i First Page 2006-visningen. Hvis du ønsker å lage ny linje som vises i nettleseren, er kodene <BR> for et enkelt linjeskift og <P> for et helt avsnitt.)

Når man har jobbet en stund med å lage kode, ser man at det lønner seg å bruke enter-tasten mens man skriver, slik at koden blir seende ryddig ut når man arbeider med den. Dette gjør det også enklere å finne igjen steder i koden for å endre på disse senere.Gå videre: Legg sidene på web
Eller: Gå tilbake til oversikten