Menu:

Mann som jobber på PC

3. Lag dine websider


Nå skal du lage websider utfra de planene du la i forrige del.

I denne delen av programmet bør du gå gjennom følgende kapitler:

Hvis du allerede kjenner til prinsippene ved HTML og CSS kan du hoppe over de to første kapitlene. Hvis ikke, anbefaler vi at du leser disse to kapitlene før du begynner å bruke First Page 2006.Har du husket å abonnere på nyhetsbrevet fra Web For Alle? Da får du også med rapporten Slik tjener du penger på Web gratis.