Menu:

Gratis trafikk fra søkemotorer


Søkemotorene formidler svært mye trafikk på web - 91,7 prosent av alle nettbrukere benytter søkemotorer, og bare her i Norge anslås det at det gjøres ca 20 millioner søkemotorsøk hver eneste dag. Søkemotorene representerer en enorm mengde trafikk, og en del av denne trafikken kan komme dine websider til gode.

Dette krever imidlertid at du får god rangering på søkemotorene, slik at din side kommer høyt opp når brukere søker på det emnet du omtaler eller de produktene du markedsfører.

La oss se på et konkret eksempel. Dersom en bruker i skrivende stund søker på ordet "regntøy" på Google, får han følgende søketreff:På denne siden er noe betalte oppføringer, og noe gratis oppføringer. Hva som er hva ser du i figuren under:Som du ser er det som står i det rosa skraverte feltet betalte oppføringer (vi skal se nærmere på disse i neste kapittel, om Betal-per-klikk-annonsering). Det som står inne i den røde rammen er imidlertid ikke betalt. Dette er det ekte søketreffet.

Oppføring i det ekte søketreffet er gratis, men må fortjenes.

Når brukeren søker på et ord på Google, leter Google i sin indeks etter sider der dette ordet forekommer. I eksempelet over ser vi at Google finner 124 000 sider der ordet "regntøy" finnes (dette antallet ser du i den lyseblå stripen som står over det rosa skraverte feltet).

Disse 124 000 sidene presenteres imidlertid ikke tilfeldig - rekkefølgen er i høyeste grad styrt. Google presenterer de mest relevante sidene først.

Denne vurderingen skjer imidlertid ikke manuelt, ved at noen ser på de forskjellige sidene og vurderer dette. Derimot skjer rangeringen automatisk. Google har rett og slett en rekke regler som styrer rekkefølgen av søketreffene, og disse reglene er laget for at brukeren skal få mest mulig relevante søketreff.

De presise detaljene i disse reglene er en av verdens best bevarte hemmeligheter. Faktisk består vurderingen av flere hundre forskjellige regler, og Google forandrer også disse med jevne mellomrom for at ingen skal manipulere systemet. (Det er imidlertid veldig mange som forsøker å jukse på dette området, noe som er en av verdens største spam-problemer.)

Forsøk på juks vil imidlertid før eller senere straffe seg, og i Web For Alle advarer vi på det sterkeste mot slike forsøk. (Det er mange som er blitt kastet ut fra Googles indeks for forsøk på juks.) I stedet anbefaler vi at du arbeider for å få gode, fortjente oppføringer i søketreffet på Google. Dette gjør du på følgende måte:

  1. Sørg for at Google vet om siden din. Hvis ikke siden din er med i Google's indeks, så kan den nødvendigvis ikke komme opp. Hvis noen andre lenker til deg, vil Google som regel finne deg, men for sikkerhets skyld kan du legge inn webadressen din på denne siden: Google's Add URL-tjeneste.
  2. Bruk gode søkeord når du skriver. Google leter etter forekomster av søkeord, og hvis ikke det faktiske søkeordet finnes på siden din, så kommer ikke siden opp. Det er for eksempel ikke teknisk mulig at en side som kun skriver om "allværsjakker" og ikke "regntøy" kommer opp i søketreffet i eksempelet over.
  3. Skriv mye tekst. Google teller antallet forekomster av søkeordet, og en side der ordet "regntøy" finnes fem ganger vil i utgangspunktet komme foran en side der ordet bare finnes en gang.
  4. Skriv gode søkeord i overskrifter og lenker. Google vekter noen forekomster av søkeordet fremfor andre. En side som har ordet "regntøy" i overskriften vil komme foran en side som kun har ordet i vanlig tekst.
  5. Bruk TITLE-koden på siden aktivt. Den søkeordsforekomsten på siden som vekter aller tyngst er det som står i TITLE-koden. Pass på at det som står her er gode søkeord. Lag gjerne sider der TITLE-koden er forskjellig fra side til side, og der TITLE-koden er identisk med overskriften for hver enkelt side.

    Det som står i TITLE-koden på siden er det som kommer opp der den røde rammen viser.
  6. Bruk en god HTML-mal. Google vektlegger god kodekvalitet, så bruk en HTML-mal uten feil. Alle maler som finnes i Web For Alle er slike kvalitetssikrede maler.
  7. Jobb for å få bedre "page rank". Hvis du ikke alt har lest siden om gratis lenker, så gjør det nå.

Oppgave:

Bruk tipsene over, og sjekk at du har lagt til rette for å få så mye gratis trafikk som mulig fra søkemotorer.


Ekspert-tips: Bli god på søkemotoroptimalisering

Å jobbe for å få gratis trafikk fra søkemotorer er et fagfelt i seg selv på web. Dette fagfeltet kalles "Søkemotoroptimalisering", og det finnes en rekke mer eller mindre seriøse aktører og eksperter på dette området.

Noen gode nettressurser som du bør kjenne til hvis du ønsker å fordype deg i dette feltet er som følger:

Roar Eriksens blogg - Roar Eriksen anses som norges ledende ekspert på søkemotoroptimalisering. Han intervjues stadig både i fagmedier, aviser og på TV, og på hans egen blogg finner du alltid siste nytt.

SEO-Forum er en norsk nettavis som handler om søkemotoroptimaliseringsfaget og dekker det meste av det som skjer på dette området i Norge.

SEO Spam Cops er en gruppe norske og internasjonale anti-juksere, med nordmannen Per Erik Skramstad i spissen. Websiden Spam Cops skrives på engelsk.


Å få mye gratis trafikk fra søkemotorer er ikke gjort over natten - det tar tid å bygge opp tilstrekkelig innhold og "page rank". I mellomtiden kan du jo vurdere om du skal investere noen kroner i betal-per-klikk-annonsering, som er den mest kosteffektive annonseringskanalen på internett. Dette er temaet for neste kapittel i Web For Alle.Gå videre: Betal-per-klikk-annonsering
Eller: Gå tilbake til oversikten