Menu:

E-post markedsføring


E-post markedsføring inngår som regel alltid som del av driften av en webside. Det bør alltid være et mål å få inn e-post adresser til dine brukere via websiden, fordi dette er en flott kilde til mer trafikk (du kan sende ut nyhetsbrev når du kommer med nye artikler osv.)

E-post markedsføring kan også være en kilde til trafikk fra andre kanaler, spesielt hvis du kan få andre websider til å inkludere en link til din webside i de nyhetsbrevene de sender ut til sine brukere. (Som regel er dette markedsføring som koster penger, men det er jo alltid lov å spørre, spesielt hvis du har en side med mye nyttig informasjon).

Å drive med e-post markedsføring fra sin egen webside har flere aspekter:

Vi skal se litt nærmere på hver av disse aspektene:

Skaffe adresser

Det enkleste er å bruke websiden til å få inn abonnenter til et gratis nyhetsbrev eller lignende. Den vanligste måten å gjøre dette på, er ved å ha en boks omtrent som denne (eksempelet under er fra Radio Tromsø):Mer effektivt er det imidlertid hvis man også kan gi med noe ekstra til brukeren, for eksempel slik som det gjøres her (eksempelet under er fra Nettredaktor.no):Det er også andre måter du kan skaffe deg e-post adresser på, blant annet ved å kjøpe dem, for eksempel fra Brønnøysundregistrene.

Husk imidlertid at markedsføringsloven forbyr deg å sende e-post reklame til personlige webadresser uten tillatelse. Dette betyr at du kun kan sende til generelle adresser som for eksempel firmapost@bedriften.no (og ikke til for eksempel per.hansen@bedriften.no).

Til brukere som har bedt om å motta nyhetsbrev er det naturligvis lov å sende e-post.

Få e-posten fram

Det går selvfølgelig an å bruke Outlook eller et annet e-post program til å sende ut e-post reklame. Husk imidlertid at du da MÅ passe på at du setter adressene i BCC-feltet slik at ikke alle mottagerne kan se hverandres adresser.

Når din e-post liste overstiger et visst antall abonnenter, er det imidlertid mer effektivt å bruke et eget nyhetsbrev-program. Her er to gode slike programmer:


Skrive gode tekster

Det er først og fremst to suksesskritiske deler av en e-post tekst:
Overskriften bør alltid utformes slik at den frister mottageren til å åpne e-posten, og eventuelle lenker i e-posten bør lages slik at de frister brukeren til å klikke.

Ekspert-tips: E-post tekster

For å friste brukeren til å åpne e-posten, bør overskriften helst:

  • Ikke være generell (unngå "nyhetsbrev nr 1/07", "tips fra AS Bedriften" og lignende)
  • Være konkret og beskrivende (heller "30% rabatt på tepper" enn "gode tilbud")
  • Ikke inneholde mer enn en sak (heller "nye sofaer i butikken" enn "nye sofaer, ny leverandør av puter, lamper i 10 farger og mer"
  • Ha et innhold som er interessant for leseren (heller "kortere ventetid på telefon" enn "vi har fått ny callsenter-leverandør")
Tipset er alltid: Tenk på hva som er interessant for brukeren, heller enn hva som er interessant for deg selv.

Lenker i e-post får vanligvis flest klikk når de har følgende kjennetegn:

  • Er blå, uthevet og understreket
  • Er lange (7-12 ord er optimalt)
  • Har et fristende budskap (for eksempel "spar tusen kroner")
  • Inneholder en oppfordring om å klikke (for eksempel "klikk her for å spare tusen kroner")
  • Inneholder en formulering som skaper hastverk (for eksempel "klikk her for å spare tusen kroner alt i kveld!"
Hvis du er usikker på en e-post du skriver, så lag en faktisk e-post med den overskriften og den lenken du vurderer, og send den til deg selv. Se nøye på den i innboksen: Ville du åpnet en e-post med denne overskriften? Se på selve e-posten: Ville du klikket på en lenke som denne?


Det finnes mange nyttige ressurser på nett for den som vil lære mer om e-post markedsføring. Her er to linker å klikke seg inn på hvis du er interessert:


Oppgave:

Tenk ut måter du kan bruke e-post til å markedsføre dine websider. Kan du markedsføre deg på andres e-post lister? Kan du ha et nyhetsbrev? Kan du gi brukerne en spesiell bonus for å bli abonnenter av nyhetsbrevet ditt? Hva skal du eventuelt skrive om i et slikt nyhetsbrev?


Ekspert-tips: Se på hva andre gjør

Det finnes mange gode nyhetsbrev på nettet. En god måte å lære mer om e-post markedsføring på, som dessuten er helt gratis, er å bli abonnent på noen nyhetsbrev selv. På den måten kan du se på hva markedslederne gjør, og kanskje også få noen ideer som du kan bruke i ditt eget nyhetsbrev.

Noen nyhetsbrev i verdensklasse er: Du kan sikkert også finne andre nyhetsbrev - gjerne i din egen bransje - som du bør følge med på.Gå videre: Annen markedsføring
Eller: Gå tilbake til oversikten