Menu:

Mann som jobber på PC

5. Markedsfør dine websider


Den suksess dine websider kommer til å ha, henger som regel tett sammen med hvor godt sidene blir markedsført. Dette gjelder både for informasjons-websider, for markedsføringssider og for nettbutikker.

I denne delen av Web For Alle skal vi derfor se på en rekke måter å skaffe besøkende til de websidene du har laget:

Det mest formålstjenlige er som regel å kombinere flere av disse metodene.Har du husket å abonnere på nyhetsbrevet fra Web For Alle? Da får du også med rapporten Slik tjener du penger på Web gratis.