Menu:

Oppdatere innhold


Å oppdatere innholdet på en webside er den oppgaven som i større bedrifter og organisasjoner faller under nettredaktørens ansvarsområde.

Nettredaktøren har ansvar for å passe på følgende: Av disse er kanskje det siste det viktigste, og dette er også selve hovedoppgaven for en nettredaktør:

Nettredaktøren skal passe på at websidene når de målene som er satt opp.

Dette er ingen uoverkommelig oppgave, men det krever at man har gode og klare målsettinger. Slike målsettinger kan for eksempel være at websidene skal ha et visst antall besøkende per måned, og at dette tallet jevnlig skal øke, eller at wesidene skal selge et visst antall produkter per måned, og at dette antallet skal øke.

Ekspert-tips: Målsettingen for en webside bør være S.M.A.R.T.

SMART står for følgende:

S = Specific / Spesifikk. Man må måle på noe helt konkret. Dette betyr å ikke si at man skal ha "gode websider" (som er generelt), men at man knytter det mot noe helt spesifikt og konkret, som for eksempel trafikk/antall besøkende.

M = Measurable / Målbart. Den målsettingen man setter opp må være mulig å måle i tall. (For eksempel antall besøkende eller antall salg.)

A = Attainable / Oppnåelig. Det tallet man setter som mål for eksempel for antall besøkende, må være oppnåelig. Det er liten vits i at en liten firmaweb sier man skal ha 1 million besøkende per måned - det er nesten umulig å få til. Si heller et tall som er nærmere der man er i dag, og juster eventuelt målet opp senere. (Hvor mye er realistisk? Du kan sjekke topplisten på TNS Gallup for å se hvor mye trafikk større norske websider har, slik at du har noe å sammenligne med: TNS-Gallup Internett.)

R = Results oriented / Resultatorientert. Det man måler må ha noe med resultatet av websiden å gjøre. Det er for eksempel liten vits i å måle på antall produkter man legger ut for salg (noe som ikke sier noe om de resultatene websiden oppnår). Det er mye bedre å måle for eksempel på antall faktisk solgte produkter.

T = Time based / Tidsbasert. Det målet man setter opp bør knyttes til et tidspunkt, slik at man for eksempel sier at man skal ha "10 000 unike brukere per måned innen utgangen av 2008". Dermed kan man kontrollere ved utgangen av 2008 om dette faktisk har skjedd.

For å måle både hvordan det går med websidene, og om du når de målsettingene du har satt, er det viktig at du har statistikk på websidene dine. Du kan lese mer om hvordan du kan skaffe, installere og bruke slik statistikk i kapittelet om statistikkverktøy.

Rutiner

For å hjelpe deg å vedlikeholde innholdet på websidene dine, er det lurt å innføre bestemte rutiner.

Noen eksempler på slike rutiner er:

Oppgave:

Tenk gjennom hvilke rutiner du trenger for å sørge for at websiden din fungerer bra fremover. Hva trenger du å sjekke og hvor ofte? Skal du legge inn statistikkk, slik at du kan se hvilke brukere du har og hva de gjør? Er det andre rutiner du bør etablere?

I tillegg til å tenke gjennom innholdsmessig oppdatering, så kan du også vurdere både designmessig og teknisk oppdatering etter hvert.Gå videre: Oppdatere design
Eller: Gå tilbake til oversikten